Τα νέα μας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
7:00-10:00π.μ.: Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία.
6:30-9:00μ.μ.: Ἑσπερινός, Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ἑσπερινός μέ Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων.
6:30-9:00μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνο, Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ἑσπερινός μέ Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων.
5:30μ.μ.: Ἱερό Εὐχέλαιο.
7:30-9:30μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος
10:30-12:30: Ἀγρυπνία: Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ἑσπερινός, Θ.Λειτουργία Μ.Βασιλείου
7:00-10:30μ.μ.: Ἀκολουθία ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:30-12:00π.μ.: Μεγάλες Ὧρες, Μέγας Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωσις
7:00μ.μ.: Ἐπιτάφιος Θρῆνος, Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μ. Σαββάτου.
9:00μ.μ.: Περιφορά Ἐπιταφίου (διά τῶν ὁδῶν: Πολυφήμου-Παπάγου-(Ἠρῶον-Συνάντησις Ἐπιταφίων)-Ἰ.Μαράτου-Ἀνακρέοντος-Ἱερός Ναός)
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
7:30-9:30π.μ.: Ἑσπερινός, Θ.Λειτουργία Μ.Βασιλείου.
11:00-2:00 βράδυ: Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος, Ὄρθρος, Ἀναστάσιμος Θ.Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7:00μ.μ.: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
7:00-9:00 κάθε πρωί: Ὄρθρος, Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία.
7:00 κάθε ἀπόγευμα: Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός.

        ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Θεῖες Λειτουργίες:
Κάθε Κυριακή: Μ.Βασιλείου: (7:00-10:00π.μ.)
Κάθε Σάββατο: Ἰ.Χρυσοστόμου (7:00-9:00π.μ.)

Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες
Πρωϊνές: Τετάρτη & Παρασκευή: (6:45-9:15π.μ.)
Πέμπτη 11/4: (6:45-9:30 π.μ.)
Ἀπογευματινή:Τετάρτη 13 Mαρτίου:(4:30-6:00 μ.μ.)

Ὄρθρος, Ὥρες, Ἑσπερινός:
Δευτέρα ἕως Παρασκευή: 6:45π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνο: 
Δευτέρα ἕως Πέμπτη:6:00μ.μ.

Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν
 Κάθε Παρασκευή:
Πρώτη ἀκολουθία: 6:00μ.μ.     -    Δεύτερη ἀκολουθία:8:00μ.μ.
12 Ἀπριλίου: Ἀκάθιστος Ὕμνος: 6:30μ.μ. -    Ἀγρυπνία μέ Ἀκάθιστο Ὕμνο: 9:30μ.μ.-00:30π.μ.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός: 
Κάθε Κυριακή:6:00μ.μ.
14/4: Κοινός κατανυκτικός Ἑσπερινός ΙΒ΄ περιφερείας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους: 6:00μ.μ.

Μέγας Κανών: Τετάρτη 10/4:6:00μ.μ.

Ἀκολουθίες στήν Φοιτητική Ἑστία (ΦΕΠΑ):
Α΄, Β΄ καί Δ΄ Χαιρετισμοί: 10:00-11:00 μ.μ.
Γ΄ Χαιρετισμοί 29/3 (μέ Ἀγρυπνία): 10:00 μ.μ.-1:00π.μ.

ΠΑΣΧΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου καὶ εἰδικότερα ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ ποὺ εἶναι ἕνα μεγάλο πνευματικὸ ταξίδι, μᾶς φανερώνει ὅτι τὸ κυριώτερο ἐφόδιο, γιὰ τὸ πιὸ οὐσιαστικὸ ταξίδι τῆς ζωῆς μας, εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ θέμα στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεῳ (Ματθ. κε΄ 25-40). Ὅταν ὁ Χριστός θὰ ἔρθει νὰ μᾶς κρίνει στὸ τέλος τοῦ ταξιδιοῦ τῆς παρούσης ζωῆς μας τὸ κριτήριό Του θὰ εἶναι ἡ ἀγάπη – ὄχι ἕνα ἁπλὸ ἀνθρωπιστικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ μιὰ ἀφηρημένη δικαιοσύνη καὶ γιὰ κάποιους, ἀνώνυμους «φτωχούς», ἀλλὰ ἡ συγκεκριμένη καὶ προσωπικὴ ἀγάπη γιὰ τόν ἄνθρωπο, γιὰ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς μὲ φέρνει σὲ ἐπαφὴ στὴ ζωὴ μας.

Αὑτὴ ἡ διάκριση εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιατὶ σήμερα ὅλο καὶ περισσότερο ταυτίζουμε τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη μόνον μὲ τὶς πολιτικὲς, οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς φροντίδες, ἀξιόλογες μέν, ἀλλὰ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν ἀπὸ τὸ καθημερινὸ καθῆκον ἐκδηλώσεων σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἀκόμη καὶ πρὸς τὸν ἄμεσο πλησίον μας.Ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη εἶναι ἡ «δυνατὴ ἀδυνατότητα» νὰ βλέπω τὸ Χριστὸ στὸ πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου, ὁποιοσδήποτε κι ἄν εἶναι αὐτός, καὶ τὸν ὁποῖο ὁ Θεός, μέσα στὸ αἰώνιο καὶ μυστηριῶδες σχέδιό Του, ἔχει ἀποφασίσει νὰ φέρει μέσα στὴ ζωὴ μου ἔστω καὶ γιὰ λίγες στιγμὲς νὰ τὸν φέρει κοντὰ μου, ὄχι σὰν μιὰ εὐκαιρία γιὰ «καλὴ πράξη» ἡ γιὰ ἐξάσκηση τῆς φιλανθρωπίας μου, ἀλλὰ σὰν ἀρχὴ μιᾶς ἀδιάκοπης συντροφιᾶς μὲ τὸν ἴδιο τὸ Θεό.«εἰ ἐνί τούτων τῶν ἐλαχίστων ἐποιήσατε, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40)...

 • 23/12/2018 Κυριακὴ  7:00-10:00 π.μ.   Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου
                                      9:00μ.μ.-00:30π.μ.  Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων, Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
 • 24/12/2018 Δευτέρα  6:30-9:30π.μ.  Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων, Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

 • 25/12/2018 Τρίτη  5:00-8:30π.μ.  † Ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων, Μνήμη τῶν ΠοιμένωνὌρθρος τῶν Χριστουγέννων, Θεία Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου.

 • 26/12/2018 Τετάρτη  7:00-9:00π.μ.   Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

 • 27/12/2018 Πέμπτη   7:00-9:00π.μ.   Μνήμη τοῦ Ἁγ. Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

 • 28/12/2018 Παρασκ.  7:30-8:30π.μ.  Ὄρθρος

 • 29/12/2018 Σάββατο  7:00-9:00π.μ.  Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου

 • 30/12/2018 Κυριακή  7:00-10:00π.μ  Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου

 • 31/12/2018 Δευτέρα 7:00-9:00π.μ.   Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
                                6:00-7:00μ.μ.   Πανηγυρικός Ἑσπερινός

 • 1/1/2019 Τρίτη  7:00-10:00π.μ. Ἡ κατά σάρκα περιτομή τοῦ Κυρίου, Μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους. Κοπή Βασιλόπιτας

 • 2 ἔως 3/1/2019   7:00-8:00π.μ.  Ὄρθρος

 • 4/1/2019 Παρασκ. 7:00-9:00π.μ.  Ὄρθρος, Μ. Ὥρες Θεοφανείων

 • 5/1/2019 Σάββατο 7:00-9:00π.μ.  Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Ἁγιασμός
                             6:00-7:00μ.μ.   Πανηγυρικός Ἑσπερινός

 • 6/1/2018 Κυριακή  7:00-10:30π.μ.  † Τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου,Μέγας Ἁγιασμός

 • 7/1/2018 Δευτέρα  7:00-10:00π.μ.  Ἡ σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία


  (Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Δωδεκαημέρου ὁ Ἑσπερινός θά τελεῖται καθημερινά 6:00-6:45μ.μ, ἐκτός ἀπό τίς 24/12/2018 πού ὁ ἑσπερινός τελεῖται τό πρωΐ)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
  Ὅσοι βρίσκονται μεταξύ τῶν ὁρίων: Ἰάσονος Μαράτου, Γρ. Αὐξεντίου, Καλλιστράτους, Ξηρογιάννη καί ἐπιθυμοῦν νά περάσει ὁ ἱερέας ἀπό τήν οἰκία τους γιά νά ἁγιάσει τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων, παρακαλοῦμε νά τό δηλώσουν στό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἕως τίς 4/1/2019.

Καλά Χριστούγεννα 
Εὐλογημένο τό Νέο Ἔτος 2019