Ἡ ἐκκλησιαστική μαρτυρία της ἐνορίας στόν χώρο τοῦ διαδικτύου προσπαθεῖ νά μας βοηθήσει νά πετύχουμε τή σύνδεση μέ τό ἀληθινό «πνευματικό διαδίκτυο» τῆς ζωῆς, πού προσφέρει σέ κάθε ἄνθρωπο ὁ Χριστός μέσω της Ἐκκλησίας Του.


 

11-21 Οκτωβρίου 2019

Ὁ ἑορτασμὸς περιλαμβάνει λατρευτικές συνάξεις, Θεῖες Λειτουργίες, ἀγρυπνίες, παρακλήσεις, τὴν προσκύνησιν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ὁσίου Σεραφείμ Δομβοῦς (11 ἔως 16/10/2019) καὶ τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ (16 ἔως 21/10/2019) καὶ ἀναφορὲς στὴν Ἱστορία καὶ στὶς δραστηριότητες τῆς ἐνορίας καὶ τὶς ἑξῆς ἡμερίδες:
Α΄. Ἐνορία καὶ Λειτουργικὴ ζωὴ
Β΄. Ἐνορία καὶ Κατήχηση
Γ΄. Ἐνορία καὶ Διενοριακὴ ἐπικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου