Απολυτίκιο

Καλωσήλθατε στο δικτυακό τόπο μας
IEPA ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΛΙΣΙΩΝ agerasimos

 

Ἡ ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Ἰλισίων Ἀθηνών βρίσκεται κοντά σας μέ ἕναν ἀκόμη τρόπο ἐπικοινωνίας.

Ἡ ἐκκλησιαστική μας μαρτυρία στόν χώρο τοῦ διαδικτύου τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν προσπαθεῖ νά βοηθήσει για νά μπορέσουμε ὅλοι νά πετύχουμε τή σύνδεση μέ τό ἀληθινό «πνευματικό διαδίκτυο» τῆς ζωῆς πού προσφέρει ὁ Χριστός σέ κάθε ἄνθρωπο μέσα στήν Ἐκκλησία Του. 

Εὐχόμαστε ἡ περιήγηση στίς ἱστοσελίδες μας, παράλληλα μέ τίς πληροφορίες γιά τή ζωή καί τίς δραστηριότητες τῆς ἐνορίας μας, νά ἀποτελέσει ἀφορμή συναντήσεως, διαλόγου καί ἐπικοινωνίας.

 

Ο Ναός μας πανηγυρίζει τιμῶντας τή μνήμη τοῦ προστάτου μας ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ τοῦ Θαυματουργοῦ στίς 20 Ὀκτωβρίου.
Στις σελίδες αυτές παρουσιάζονται κείμενα που βοηθούν να γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε και να προοδεύσουμε στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας.
 
 

Διασκευὴ ἀπὸ τὸ κεφάλαιο «Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα», ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μέσα στὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ -Ἁγ. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος»

Ἁγ. Συμεν μιλάει γι τν κπόρευση το γίου Πνεύματος π τν Πατέρα μέσα σ διάσπαστη νότητα μ τν Πατέρα κα τν Υό.  λη μυστικ διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Συμεν συνοψίζεται στ τι Χριστς ποστέλλει τὸ Ἅγιον Πνεμα κα ἐκεῖνος φανερώνεται π τ Ἅγιον Πνεμα. Τ γιο Πνεμα εἵναι ατ πο μς ποκαλύπτει κα μς γνωρίζει τν Χριστ κα μς νώνει μ’ Ατν γι ν γίνουμε τσι να σμα.

ζωογόνος νέργεια το γίου Πνεύματος μς νασταίνει ν Χριστ. Ατ καθαρτικ κα μεταμορφωτικ μπειρία το γίου Πνεύματος, δυνηρ κα συγχρόνως γεμάτη χαρά, ατ τ «πρ το Πνεύματος ...

...διὰ μετανοίας καὶ δακρύων πολλῶν τὴν ἐαυτοῦ καθαριεῖ καρδίαν καὶ εἰς βυθὸν ἐλάσει ταπεινοφροσύνης...

                λθ τ φς τ ληθινόν, λθ αώνιος ζωή, λθ τ ποκεκρυμμένον μυστήριον, λθ κατανόμαστος θησαυρός, λθ τ νεκφώνητον πργμα, λθ τ κατανόητον πρόσωπον, λθ ΐδιος γαλλίασις, λθ τ νέσπερον φς, λθ πάντων των μελλόντων σωθναι ληθιν προσδοκία, ... λθέ, ν πόθησε κα ποθε ταλαίπωρός μου ψυχή, λθ μόνος πρς μόνον, τι μόνος εμι, καθάπερ ρς! λθ χωρίσας κ πάντων κα ποιήσας μ μόνον π τς γς, λθ γενόμενος πόθος ατς ν μο κα ποθεν Σ ποιήσας μέ, τν πρόσιτον παντελς! λθ πνοή μου κα ζωή, λθ παραμυθία τς ταπεινς μου ψυχς, λθ χαρ κα δόξα κα διηνεκής μου τρυφή!

ἀληθινὸς καὶ ψεύτικος ἑαυτὸς  

 

 

Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθινὸς ὁ ἄνθρωπος ὅταν δὲν βιώνη τὴν κοινωνικότητα καὶ ἂν δὲν ἀναφέρεται στὸν ἀληθινὸ Θεό, καί δὲν ἀναφέρεται στὸν ἀληθινὸ Θεὸ ἂν υἱοθετῆ μιὰ στάση καὶ ἕνα τρόπο βίου ἔξω ἀπὸ τὴν ὁδὸ τοῦ σταυροῦ, τὴν ὁδὸ τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, ποὺ φανερώνεται ὄχι στὰ λόγια ἀλλὰ στὰ πράγματα...             (συνέχεια)   

  

Ἡ Παράδοση ὡς τρόπος ζωῆς

 

Ἡ παράδοσις δὲν εἶναι ἀνάμνησις, ἔστω καὶ ζωντανή, εἶναι ζωή...

Ἄς μὴν ἀεροβατοῦμε. Ἡ πίστη στὴν παράδοση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι συντήρηση κάποιων ἰδεῶν ἢ τελετῶν. Εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στὴν ζωή μας καὶ ἡ δική μας θεοειδὴς παρουσία στὸν κόσμο. Ἀρχίζει νὰ ἐκδηλώνεται στὸ ἄμεσο περιβάλλον μας καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ ἀσήμαντα πράγματα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Πατέρες λένε πὼς ἀπὸ τὸν ἀδελφό μας ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας. Καὶ πὼς ἀπὸ τὴν σχέση μας μὲ τὰ πράγματα φανερώνεται ἡ γνησιότητα τοῦ ἤθους μας...     (συνέχεια)

 

 

Ἀπό τά θέματα πού συζητήθηκαν στή συνάντηση τῶν νέων 


 

Ο ἄνθρωπος πού πιστεύει ἔχει ἀνάγκη  νά προσεύχεται.Ὅσο πιὸ δυνατὴ εἶναι ἡ πίστη τόσο πιὸ μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγκη γιὰ προσευχή. Ἐξ ἄλλου ἡ πίστη τοῦ ἑνός ἀνθρώπου ὑποστηρίζεται απὸ τῶν ἄλλων. Σ’ αὐτὸ ἔγκειται ἡ σπουδαιότητα τῆς λειτουργίας καὶ τῆς κοινῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. ....
 

Τα νέα μας

        Τό προσκλητήριό μας ἀπευθύνεται κυρίως ...
ΙOΥΛΙΟΣ 2015    1/7 Τετάρτη  † Κ...
ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜ...