Θεῖες Λειτουργίες
  Κάθε Κυριακή: Μεγάλου Βασιλείου:        7:00-10:00 π.μ.

Κάθε Σάββατο: Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: 7:00-9:00 π.μ.

Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες
Πρωϊνές: Τετάρτη καὶ Παρασκευή:  6:45-9:15 π.μ.
                                           Πέμπτη Μεγάλου Κανόνος 
(18 Απριλίου): 6:45-9:30 π.μ.

Ἀπογευματινή: Τετάρτη 20 Μαρτίου: 4:30-6:00 μ.μ.


Ὄρθρος, Ὥρες, Ἑσπερινός
Ὄρθρος: Δευτέρα ἕως Παρασκευή:  6:45 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνο: Δευτέρα ἕως Πέμπτη 6:30 μ.μ.

 Ἑσπερινός: Ἀπόγευμα Σαββάτου: 6:30 μ.μ.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός: Κάθε Κυριακή 6:30 μ.μ.
Κοινὸς Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς (21 Απριλίου)
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Θεράποντος:  6:30μ.μ.

Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν: Κάθε Παρασκευή

 

- Πρώτη ἀκολουθία:   6:00 μ.μ.
- Δεύτερη ἀκολουθία: 8:00 μ.μ.

Ἀκάθιστος Ὕμνος (19 Απριλίου):  6:30 μ.μ.
Ἀγρυπνία μὲ Ἀκάθιστο (19/4 πρός 20/4): 9:30-12:30π.μ.

Μέγας Κανών: (Τετάρτη 17 Απριλίου):  6:00 μ.μ.

 

Ἀκολουθίες στὴν Φοιτητικὴ Ἑστία (ΦΕΠΑ)
    Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν
Α΄ (22/3): 10:00-11:00μ.μ.
Β΄ (29/3): 10:00-11:00μ.μ.
                                    Γ΄
(5/4): Χαιρετισμοὶ μὲ Ἀγρυπνία10:00 μ.μ.-12:30
Δ
΄ (12/4): 10:00-11:00μ.μ.

 

ΠΑΣΧΑ 5 ΜΑΪΟΥ 2024