1/7 Δευτέρα   † Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων
2/7 Τρίτη       † Κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις
6/7 Σάββατο    Σισώη ὁσίου τοῦ μεγάλου, Λουκίας μάρτυρος

7/7 Κυριακή     † Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ
12/7 Παρασκευή  Πρόκλου καὶ Ἰλαρίου τῶν Μαρτύρων, Παϊσίου ὁσίου τοῦ Νέου
13/7 Σάββατο     Ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου

14/7Κυριακή  † Τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκιδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Νικοδήμου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου
20/7 Σάββατο    † Ἡλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου

21/7 Κυριακή  † Ἰωάννου ὁσίου καὶ Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Παρθενίου ἐπισκ.
25/7 Πέμπτη      † Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου καὶ Εὐπραξίας ὁσίων
26/7 Παρασκευή † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
27/7 Σάββατο     † Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ

28/7 Κυριακή    † Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Παύλου ὁσίου τοῦ Ξηροποταμινοῦ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ὄρθρος Κάθε πρωΐ 07:00
Ἑσπερινός Κάθε ἀπόγευμα 18:00 (χειμερινή ώρα) /19:00 (θερινή ώρα)
Ἱερά Ἀγρυπνία Κάθε μήνα μία φορά κατόπιν ἀνακοινώσεως

Θεία Λειτουργία
Κυριακές 07:00 - 10:00
Καθημερινές 07:00 - 09:00

Σαρανταλείτουργο κατά τήν Σαρακοστή τῶν Χριστουγέννων (15/11-25/12)

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
                                                     χειμερινή ώρα / θερινή ώρα
Δευτέρα - π. Γεώργιος Ἀνάγνου:   17:00-20:00 / 18:00-20:00
Τετάρτη  - π. Σάββας Γεωργιάδης: 09:00-11:00 / 09:00-11:00
                                                       17:00-20:00 / 18:00-21:00
Παρασκευή -π. Γεώργιος Καλαντζῆς: 17:00-22:00 / 18:00-22:00


ΚΑΤΗΧΗΣΗ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

Ὄρθρος: Κάθε πρωΐ 07:00
Ἑσπερινός: Κάθε ἀπόγευμα 18:00 (χειμερινή ώρα) /19:00 (θερινή ώρα)

Ἱερά Ἀγρυπνία: Κάθε μήνα μία φορά κατόπιν ἀνακοινώσεως


Θεία Λειτουργία
Κυριακές:  07:00 - 10:00
Καθημερινές: 07:00 - 09:00

 

Σαρανταλείτουργο κατά τήν Σαρακοστή τῶν Χριστουγέννων (15/11-25/12)

Υποκατηγορίες

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου