Τα νέα μας

Εὐλογημένο τό Νέο Ἔτος 2023

IEΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τὴν Τρίτη 17/1 πρὸς Τετάρτη 18/1 (9:30μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία.

IEΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗ Φ.Ε.Π.Α.
Τὴν Κυριακὴ 29/1 πρὸς Δευτέρα 30/1 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία στὸ παρεκκλήσιο τῆς ΦΕΠΑ.