ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λειτουργικών Ευκαιριών & Δραστηριoτήτων

 

naos_enoriako_kentro

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ

Ὄρθρος:         Κάθε πρωΐ             07:00

Ἑσπερινός:     Κάθε ἀπόγευμα 18:00 χειμερινή/19:00 θερινή

 Κάθε Τρίτη μετά τόν Ἑσπερινό ἀνάλυση Λειτουργικῶν θεμάτων

Ἱερά  Ἀγρυπνία:  Κάθε μήνα:    μία φορά στόν Ἱ.Ναό καί μία στή Φ.Ε.Π.Α.

Θεία  Λειτουργία:                    Κυριακή                     07:00-10:00

»                                      Καθημερινές            07:00-09:00

Ἱερά Παράκληση:                    Κάθε Παρασκευή μετά τόν Ἑσπερινό

Σαρανταλείτουργο:                Κατά τήν Σαρακοστή τῶν Χριστουγέννων (15/11-25/12)

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Δευτέρα:       π. Γεώργιος Ἀνάγνου          17:00-20:00         18:00-20:00

Τετάρτη:        π. Σάββας Γεωργιάδης        09:00-11:00         09:00-11:00

        »                               »                             17:00-20:00         18:00-21:00

Παρασκευή:   π. Γεώργιος Καλαντζῆς       18:00-22:00         19:00-22:00

 

ΚΑΤΗΧΗΣΗ  (ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

                                                        ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Προσχολική ἠλικία ἀγόρια-κορίτσια         Κυριακή 10:30-11:30                       Ἐνοριακό Κέντρο

Α’Δημοτικοῦ (ἀγόρια-κορίτσια)                 Κυριακή 10:30-11:30                       Παρεκκλήσιο

Β΄Δημοτικοῦ (ἀγόρια-κορίτσια)                 Κυριακή 10:30-11:30                       Παρεκκλήσιο

Γ’-ΣΤ’Δημοτικοῦ ἀγόρια                               Κυριακή 10:30-11:30                       Ἐνοριακό Κέντρο

Γ’-ΣΤ’Δημοτικοῦ κορίτσια                            Κυριακή 10:30-11:30                       Παρεκκλήσιο

                                                                 ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

Γυμνάσιο (ἀγόρια)                                         Σάββατο 17:00-18:00                      Παρεκκλήσιο

Γυμνάσιο (κορίτσια)                                      Σάββατο 17:00-18:00                      Παρεκκλήσιο

Λύκειο (ἀγόρια)                                              Σάββατο 17:00-18:00                      Παρεκκλήσιο

Λύκειο (κορίτσια)                                           Σάββατο 17:00-18:00                      Παρεκκλήσιο

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Φοιτητῶν - Νέων:            Δευτέρα                              21:00-22:30                         Ἐνοριακό Κέντρο

Ἀνδρῶν:                             Μία Κυριακή τό μῆνα       18:30-20:00                         Ἐνοριακό Κέντρο

Γυναικῶν:                          Δευτἐρα                              6:30        21:00                     Παρεκκλήσιο


Ε.Κ.Ε.Σ.Ο. (Ἐνοριακό Κέντρο Στήριξης Οἰκογενείας)

Μία φορά τό μῆνα (Δευτέρα)                   19:00-20:30         Ἐνοριακό Κέντρο


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ

Παροχή γευμάτων:    Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καί Κυριακή     12:30

Παροχή οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης σέ ἄπορες οἰκογένειες.


 Ενοριακή τράπεζα αΙματος

Διενέργεια αἱμοδοσίας δύο φορές τό χρόνο:

Κατά τήν Πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέμπτη:               18:30     Ἐνοριακό Κέντρο

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ:

Προσχολική ἡλικία - Α’ Δημοτικοῦ:        Σάββατο 12:00  Ἐνοριακό Κέντρο

Β’ - Δ’ Δημοτικοῦ:                                      Σάββατο 11:00  Ἐνοριακό Κέντρο

Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικοῦ:                                     Σάββατο 11:00  Ἐνοριακό Κέντρο


 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:

Μαθητές  Δημοτικοῦ                              Σάββατο            10:00 - 13:00

Μαθητές  Γυμνασίου-Λυκείου              Σάββατο            16:00 - 17:00

Ἐνήλικες                                                     Πέμπτη               19:00 -  21:00


 ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ

Κυριακή πρωΐ:                                                  10:00 - 11:30

Δευτέρα - Σάββατο:       18:30 - 20:30 (χειμερινή) / 19:30 - 21:00 (θερινή) 


τηλ.: 2107772129, 2107793331 / fax: 2107484376