ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ AYΓΟΥΣΤΟΥ

 

1/8      Τρίτη           Τῶν ἁγίων ἑπτά παίδων Μακκαβαίων

2/8      Τετάρτη       Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου

5/8      Σάββατο      Εὐγενίου ὁσίου τοῦ Αἰτωλοῦ

                       

6/8      Κυριακή     † Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

10/8    Πέμπτη        Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καί μάρτυρος

12/8    Σάββατο      Φωτίου καί Ἀνικήτου μαρτύρων

                       

13/8    Κυριακή     † Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς Μεταμορφώσεως

15/8    Τρίτη            † Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

16/8    Τετάρτη       Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνία

19/8    Σάββατο      Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος

                       

20/8    Κυριακή     † Σαμουήλ προφήτου

23/8    Τετάρτη        Ἀπόδοσις ἑορτῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Παναγίας Προυσιωτίσσης

26/8    Σάββατο       Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας τῶν μαρτύρων

                       

27/8    Κυριακή     † Ἀνθούσης καί Φανουρίου τῶν μαρτύρων

29/8    Τρίτη            † Ἀποτομή κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου

31/8    Πέμπτη        Τά καταθέσια τῆς τιμίας ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου