Στις σελίδες αυτές παρουσιάζονται κείμενα συζητήθηκαν στις ενοριακές μας συνάξεις και βοηθούν να γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε και να προοδεύσουμε στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας.