ΔΕΗΣΙΣ Εκτύπωση E-mail

 

icon-1

 

« Πρόσχες τ δεήσει μου και μή γκαταλείπης με Θεέ περάγιε. Διά το Λόγου σου καί το Πνεύματός σου γίασόν με. Τ Λόγω σου νάπλασόν με καί τ Πνεύματί σου δήγησόν με. ... Μεγαλοδύναμε, κραταιέ Κύριε μφύτευσον τ καρδία μου τήν γάπην τν νόμων σου, τάς ασθήσεις τ λόγω πόταξον...Τόν νον μου καταύγασον τας κτίσι τς ληθείας σου, τήν θέλησίν μου πρός σέ πέστρεψον. Τήν γλσσαν μου παιδαγώγησον να λέγει καθ’ κάστην τό «Κύριε ησο Χριστέ, ιέ το Θεο λέησόν με». Κύριε διά τς μακαρίας Μητρός σου λάσθητί μοι τόν μαρτωλόν καί σσόν με. Κύριε διά το Σταυρο σου φύλαξόν με. Κύριε διά τν γγέλων τείχισόν με. Διά τν γίων τς ληθείας Μαρτύρων πλισόν με. Κύριε διά τν γίων Πάντων κατάπεμψον π’μέ τό λεός σου. Κύριε ησο Χριστέ δωρεάν λέησόν με τόν νητόν διά του περτίμου αματος και το νόματός σου.» (ωάννης Χρυσόστομος)

 

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...