ΕΝΤΥΠΟ 6 Εκτύπωση E-mail

 

kain_diathiki

«…Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,

ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε˙ τοῦτο γὰρ

θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς».

Α’ Θεσσαλονικεῖς, κεφ. 5, 16-19

Τά ἀποσπάσματα πού ἀκολουθοῦν σχετικά μέ τήν προσευχή, εἶναι ἀπό βιβλία πού ὑπάρχουν στη Δανειστική Βιβλιοθήκη τοῦ Ναοῦ μας.

«ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ»,Μωϋσέως Μοναχοῦ, Ἀθήνα 2007

«Ὁ Ἅγιος Θεοφιλος ἔχοντας παντοτινόν ἔργον, εἰς τήν ἡσυχία εὑρισκόμενος, νά προσεύχεται ἀδιαλείπτως καί νά μελετά μέ ὅλον του τόν νοῦν καί τόν ἐνδιάθετον λόγον τόν ἐν τῇ καρδίᾳ λαλούμενον καί μέ ὅλην τήν θέλησιν καί ἀγάπην τῆς ψυχῆς του, τήν μονολόγιστον προσευχήν, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», καθώς οἱ νηπτικοί θεῖοι Πατέρες διδάσκουσι, ἐκκαθάρισε τήν καρδίαν του ἀπό τά πάθη καί ἐκατέκαυσε τάς προσβολάς τῶν πονηρῶν λογισμῶν καί ἀπέκτησε ταπείνωσιν, πραότητα, εἰρήνην καί τάς λοιπάς ἀρετάς…».

 

«ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ» Ἁγίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ, Ἱ.Κελλίον Ἀρχαγγέλων Ἅγ. Ὅρος

«…Ὁ Θεός ἐναντιώνεται στούς ὑπερήφανους, στούς ταπεινούς ὅμως δίνει τήν Χάρη Του» (Ἰακ. 4, 6). Διά τῆς Χάριτος, δέν μᾶς ὁδηγεῖ μόνο στήν γνώση, ἀλλά καί σέ ἐξοικείωση μέ τήν ἱερά ἀρετή, ἐννοῶ τήν ἀπερίσπαστη προσευχή, τήν ὁποία οὔτε στό ἐλάχιστο δέν θέλει νά ἀμελοῦμε…«νά προσεύχεστε ἀδιάκοπα» (Α΄Θεσ. 5, 17).


«ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ», Μπότση Πέτρου, Ἀθήνα 2007pateriko_valaam

«Ὁ π. Ἰωήλ ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς. Κι εἶχε μιά πίστη πολύ δυνατή, ἱκανή νά μετακινήσει ὄρη. Κάποτε ἕνας νεαρός δόκιμος μᾶς εἶπε πώς μιά φορά τόν ἐπισκέφτηκε μέ σκοπό νά συνομιλήσει μαζί του

-Γέροντα, μέ βασανίζει ἡ κατάθλιψη. Τί νά κάνω; Ὁ π. Ἰωήλ τόν κοίταξε μέ συμπάθεια καί τοῦ εἶπε:

-Τί λόγο ἔχουμε ἐμεῖς ν’ ἀπελπιζόμαστε; Ἐσύ τώρα μπῆκες στήν ὑπηρεσία τοῦ οὐράνιου Βασιλιᾶ. Γιατί λοιπόν ἀπελπίζεσαι; Νά χαίρεσαι πρέπει καί νά εὐφραίνεσαι»

 

«Η ΕΥΧΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ», Ἀναγνωστόπουλος Στέφανος πρωτοπρ., Ἀθήνα 2007
«…Κάποια ἀνοιξάτικη ἡμέρα ἕνα καράβι ἄραξε κοντά στό ἐρημονήσι. Ἕνας ἀπό τούς ἐπιβάτες του ἦτο ὁ ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας.Ἀντίκρυσαν ἐκεῖ ἕνα μονοπάτι τό ὁποῖο ἀκολούθησαν καί ἔφθασαν μπροστα σέ μιά σπηλιά ὅπου ἀπό μέσα ἄκουσαν τήν πονεμένη προσευχή τοῦ ἀσκητοῦ πού ἔλεγε συνεχῶς «Κύριε, μή μέ ἐλεήσης».Ὁ δεσπότης μέ πολλή συστολή προσπάθησε νά τοῦ πῆ ὅτι αὐτή ἡ προσευχή του δέν εἶναι σωστή καί πρέπει νά λέγη «Κύριε, ἐλέησόν με».Τό καράβι ἔφυγε καί ὁ ἀσκητής τό παρακολουθοῦσε μέ τό βλέμμα του λέγοντας συνεχῶς «Κύριε, ἐλέησόν με». Δέν πέρασαν πέντε λεπτά καί ὁ ἐρημίτης ξέχασε τό «Κύριε, ἐλέησόν με», σάστισε καί ζαλίστηκε!!!

-Καί τώρα τί θά γίνω; Καί ξέσπασε σέ δάκρυα.

Στήν ἀπελπισία του πετάει στήν θάλασσα τό κουρελιασμένο ράσο του καί βαδίζει πάνω σ’ αὐτό πρός τό καράβι.

-Φάντασμα, φάντασμα…! Φώναζαν τρομαγμένοι οἱ ναῦτες.Μέ τίς φωνές ἀνέβηκε δεσπότης στό κατάστρωμα καί εἶδε τόν ἀσκητή νά τοῦ φωνάζη:-Τί νά λέω; Τί νά λέω δεσπότη μου;Καί ἐκεῖνος μέ συγκίνησι τοῦ ἀπάντησε:-Ὅ,τι ἔλεγες νά λές παιδί μου! Αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη προσευχή γιά τήν ψυχή σου. Συγχώρεσέ με καί κάνε καί γιά μένα ἕνα σταυρό!».

 

«ΜΙΚΡΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ», Κονδύλη Ελένη, Ἀθήνα 2006filokalia_kardias

«Μή στενοχωριέσαι ἄν δέν πάρεις ἀμέσως ἀπό τό Θεό αὐτό πού ζητᾶς. Θέλει νά σέ εὐεργετήσει περισσότερο, γι’ αὐτό σέ κρατάει περισσότερο στήν προσευχή. Ὑπάρχει ἄραγε κάτι ἀνώτερο ἀπό τό νά συνομιλεῖς μέ τό Θεό κι ἀπό τό νά χρονοτριβεῖς στή συνάντηση μαζί Του;» (Νείλος ὁ ἀσκητής).

«ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, Χανιά, 2006«Ἡ φύση εἶναι τό μυστικό Εὐαγγέλιο. Νά ζεῖτε μέσα σέ ὅλα, στή φύση, στά πάντα. Γίνονται αἰτίες εὐχαριστίας καί προσευχῆς στόν Κύριο τοῦ παντός.Προσευχή εἶναι νά πλησιάζεις τό κάθε πλάσμα τοῦ Θεοῦ μέ ἀγάπη καί νά ζεῖς μέ ὅλα, καί μέ τ’ ἄγρια ἀκόμη, σέ ἁρμονία. Αὐτό ἐπιθυμῶ καί προσπαθῶ νά τό ἐφαρμόζω.

 

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...