Oι άγιοι τρείς ιεράρχες Εκτύπωση E-mail

 

 Σύντομη Βιογραφία

            Ὁ Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στὴν Καισαρεία τῆς Καππαδοκίας τὸ 330. Οἱ γονεῖς του Βασίλειος καὶ Ἐμμέλεια, μαζὶ μὲ τὴ γιαγιά του Μακρίνα, φρόντισαν νὰ γεμίσουν τὴν ψυχή του μὲ εὐσέβεια καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Σπούδασε στὶς πιὸ ὀνομαστὲς σχολὲς τῆς ἐποχῆς του, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ 363 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στὴν Καισαρεία. Τὸ 370 ἐκλέχτηκε ἀρχιεπίσκοπος Καισάρειας τῆς Καππαδοκίας, ὅπου ἀνέπτυξε ἕνα καταπληκτικὸ κοινωνικὸ ἔργο. Ἵδρυσε τὴν περίφημη «Βασιλειάδα», ἕνα τεράστιο συγκρότημα εὐποιΐας, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε νοσοκομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, πτωχοκομεῖο, ἐπαγγελματικὲς σχολές, κ.λ.π.. Ἐξαιτίας τοῦ φιλάσθενου ὀργανισμοῦ του καὶ τοῦ ἀφάνταστου κόπου πέθανε νέος 49 ἐτῶν στὶς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 378.

            Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γεννήθηκε τὸ 329 στὴν Ναζιανζὸ τῆς Καππαδοκίας. Ὁ πατέρας του Γρηγόριος καὶ ἡ μητέρα του Νόννα, εὔποροι ὄντες, τόν ἔστειλαν νά φοιτήσει στὶς ὀνομαστὲς σχολὲς τῆς Καισάρειας τῆς Καππαδοκίας, τῆς Παλαιστίνης, τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ τὸν Βασίλειο. Τὸ 380 ἀναδείχτηκε ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κωνσταντινούπολης. Συνέγραψε τεράστιο θεολογικὸ καὶ ποιητικὸ ἔργο. Πέθανε στὶς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 390.

            Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τὸ 354. Νωρίς ἔμεινε ὀρφανός καί τήν ἐπιμέλειά του ἀνέλαβε ἡ μητέρα του Ἀνθοῦσα. Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὴν ἐγκύκλιο μόρφωσή του, προσκολλήθηκε στὸν ὀνομαστὸ Λιβάνιο ὥστε νὰ συμπληρώσει τὶς σπουδές του στὴ ρητορικὴ καὶ στὴ φιλοσοφία. Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Βασιλεύουσας, ὅπου ὁδηγήθηκε παρὰ τὴ θέλησή του τὸ 398, ἀνέλαβε ἕναν τιτάνιο ἀγώνα κατὰ τῆς διαφθορᾶς. Ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔφτασε μέχρι τὰ ἀνάκτορα. Ἦρθε σὲ ρήξη μὲ τοὺς ἰσχυροὺς τοῦ χρήματος καὶ τῆς ἐξουσίας μέ συνέπεια νὰ ἐξοριστεῖ δυὸ φορὲς. Στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 δὲν ἄντεξε τὶς κακουχίες καὶ πέθανε καθ’ ὁδὸν στὰ βάθη τῆς Ἀρμενίας. Τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη ὑπῆρξε τεράστιο. Τὸ συγγραφικό του ἔργο κολοσσιαῖο. Ἡ κοινωνική του προσφορὰ ἀνεκτίμητη. Ἡ Ἐκκλησία μας τοῦ προσέδωσε τὸν τίτλο «Χρυσόστομος». Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 13 Νοεμβρίου.

            Οἱ τρεῖς ἱεράρχες ἔχουν καθιερωθεῖ ὡς οἱ προστάτες τῶν γραμμάτων καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸν 10ο κιόλας αἰῶνα καί ἀπὸ τότε στὴν ἱερὴ κοινὴ μνήμη τους (30 Ἰανουαρίου) μαζὶ μὲ αὐτοὺς τιμῶνται τὰ γράμματα καὶ ἑορτάζουν οἱ παράγοντες τῆς παιδείας, διδάσκοντες καὶ διδασκόμενοι.

 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες πρότυπα διαχρονικῶν ἀξιῶν

            Ἡ διαχρονικότητα τῶν μηνυμάτων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο καί ἐπίκαιρο ἰδιαίτερα στήν ἐποχή μας, ὅπου ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ πολυπληθυσμικότητα καί μάλιστα ἡ συγκεκριμένη φρικτή καί πρωτόγνωρη μετανάστευση πού συμβαίνει στήν πατρίδα μας, ἡ νέα τάξη πραγμάτων, ἡ βιούμενη οἰκονομική κρίση, ἡ εἰσαγωγή νέου τρόπου ζωῆς, νέων ἠθῶν καί ἐθίμων, ξένων πρός τήν παράδοση μας, προκαλοῦν σύγχυση καί ἀνασφάλεια σέ κάθε ἄνθρωπο καί κυρίως στούς νέους.

            Οἱ μεγάλοι αὐτοὶ πατέρες δὲν καλλιέργησαν στὰ πρόσωπά τους μόνο τὸ πνεῦμα ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρετή. Τὰ ἱερὰ συναξάριά τους ἀναφέρονται μὲ λεπτομέρειες στὴν καλλιέργεια καὶ τὴ βίωση τῶν ἀρετῶν στὴν καθημερινή τους ζωή. Παροιμιώδης ὑπῆρξε, γιὰ παράδειγμα, ἡ ἀκτημοσύνη τοῦ Βασιλείου, ἡ γλυκύτητα καὶ ἡ εὐγένεια τοῦ Γρηγορίου καὶ ἡ συμπόνια τοῦ Χρυσοστόμου. Τὰ γνήσια ἀνθρώπινα πρότυπα, ποὺ σκιαγραφοῦσαν στὰ συγγράμματά τους, μιμοῦνταν πρῶτοι αὐτοί οἱ ἴδιοι.

            Οἱ τρεῖς αὐτοὶ μεγάλοι «φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος», οἱ ὁποῖοι δέν ὑπῆρξαν μόνον θιασῶτες τοῦ λόγου ἀλλά καί ἀκάματοι ἐργάτες τῶν ἔργων, πρέπει νὰ εἶναι καὶ στὶς ἀσέληνες σκοτεινὲς μέρες μας φωτεινὰ ὁρόσημα καὶ πνευματικοὶ δεῖκτες τόσο τῶν παραγόντων, τῆς ἐκκλησίας, τῆς πολιτείας, τῆς παιδείας, ὅσο καὶ ὅλων τῶν σκεπτόμενων ἀνθρώπων.

            Ὁ πνευματικὸς ἀποπροσανατολισμὸς καὶ ἡ πολιτιστικὴ πενία τῆς ἐποχῆς μας ἐπιβάλλει νὰ στραφοῦμε σέ καθάριες πνευματικὲς πηγὲς τῶν προγόνων μας, νὰ ἐνστερνιστοῦμε ἀξίες διαχρονικὲς, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ πνευματικὸ τέλμα ποὺ μᾶς ἐγκλώβισε ἡ σύγχρονη ἀπολυτοποίηση τῆς τεχνολογίας σὲ βάρος τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ.

            Μιά πρώτη διαχρονική ἀξία πού τονίζεται ἰδιαίτερα μέ τό παράδειγμα τῆς θυσιαστικῆς συμπεριφορᾶς τῶν μητέρων τους, Ἐμμέλειας, Νόνας καί Ἀνθούσας, εἶναι ἡ ἀξία τῆς οἰκογένειας.

 

            Ἕνα δεύτερο μήνυμα εἶναι ἡ ἀναγκαιότητα ἀπόκτησης ἀρετῆς γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, λαό, πολιτικούς, ἐπιστήμονες, ἐκτός τῆς σφαιρικῆς πνευματικῆς καί ἐγκυκλοπαιδικῆς μόρφωσης, γιατί «πᾶσα παιδεία χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία ἐστί».

           

Ἕνα τρίτο διαχρονικό μήνυμα εἶναι αὐτό πού σχετίζεται μέ τίς κοινωνικές ἀξίες τους καί μέ τούς ἀντίστοιχους κοινωνικούς ἀγῶνες τους ἔμπρακτα. Ἦσαν ὑπερασπιστές τῆς μέ εἰλικρίνεια καί ἀγάπη ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί ἀσυμβίβαστοι ἐπικριτές τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας ὑπερασπίζοντας μέ πάθος καί ἀποφασιστικότητα ἐνώπιον ἐκκλησιαστικῶν καί κοσμικῶν ἀρχόντων τήν ἀλήθεια, τήν δικαιοσύνη, τήν συμπόνοια καί ἐπικρίνοντας μέχρις αὐτοθυσίας τήν ὑποκρισία, τήν ἰδιοτέλεια, τήν σκοπιμότητα, τήν σκληροκαρδία καί τήν κοινωνική ἀδικία.

            Ὑπεστήριζαν ἔμπρακτα ὅτι γιά νά εἶναι κανείς ἄριστος παιδαγωγός καί ἀληθινός κοινωνικός ἐργάτης εἴτε ὥς γονέας, εἴτε ὡς παιδαγωγός, εἴτε ὥς δημόσιος λειτουργός, εἴτε ὡς πολιτικός, εἴτε γενικά «ὡς ἐξουσίαν ἔχων», πρέπει νά ἔχει ἀνιδιοτέλεια καί νά ἀποδείχνει ἐμπράκτως εἰλικρίνεια, γνήσια ἀγάπη, στοργή καί εὔνοια πρός τά παιδιά του ὡς γονέας, πρός τούς μαθητές του ὡς παιδαγωγός, πρός τούς πολίτες ὡς δημόσιος λειτουργός, πρός τόν λαό ὡς πολιτικός, πρός πᾶσαν περίπτωση ὡς ὁ «ἐξουσίαν ἔχων».

            Στόν καθένα μας ἐναπόκειται τό τί θά πράξη γιά νά τιμήσει τούς Ἁγίους, ἀλλά καί τίς διαχρονικές ἀξίες πού φανέρωσαν ὄχι μόνον μέ τούς λόγους τους, ἀλλά κυρίως μέ τά ἔργα τους καί τήν ζωήν τους, δεδομένου ὅτι «τιμή ἁγίου» σημαίνει «μίμηση ἁγίου».

 

Ἐπιμέλεια κειμένων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαντζῆς
Ἰανουάριος 2016


 

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...