H ειρήνη, δώρο των Χριστουγέννων Εκτύπωση E-mail

ερήνη ταν πάντοτε καί παραμένει να πιτακτικό ατημα λων μας καί ν νθρωποι καί ργανισμοί πολυσύνθετοι μφανίζονται ς στρατευμένοι στήν προσπάθεια γιά τήν παύση τν πολέμων, μως ξαγγέλλονται συνεχς πόλεμοι.

            Ο προσπάθειες μένουν καρπες, διότι στήν οσία κενο πού λείπει πό τίς ποιες προσπάθειες εναι τό πνεμα τς ερήνης. « φαινόμενος κόσμος βρίσκεται σέ καταστασία καί μάχη», λέει ββς Μακάριος Αγύπτιος. «Πάσχει κόσμος πάθος κακίας καί δέν τό γνωρίζει. Ταλαίπωρος γ νθρωπος,τίς μέ ρύσεται κ το σώματος το θανάτου τούτου;».

            Τό πρόβλημα λοιπόν εναι πνευματικό, βρίσκεται στήν φύση το νθρώπου, καί παιτε λύσεις πνευματικές.

            πως ποδομή το πολέμου χει ατία τήν ρρωστημένη νθρώπινη φύση, ντιστοιχα ποδομή τς ερήνης εναι νακαίνιση τς νθρώπινης φύσεως. Καί νακαίνηση ατή πραγματώνεται μέ τήν χάρη, διά τς ποίας «χαρίτωσεν μς». ερήνη εναι κάθοδος καί παρουσία το γίου Πνεύματος στήν καρδι το νθρώπου καί στή λειτουργία τν κοινωνιν. Γι’ ατ καί κκλησία δέεται πέρ τς νωθεν ερήνης καί τς ερήνης το σύμπαντος κόσμου.

            Χριστός λθε στόν κόσμο μέ τό γγελμα «πί γς ερήνη» καί μς ποκάλυψε πώς ερήνη δέν εναι πλς πουσία το πολέμου, λλά λλειψη τς δικς Του ερήνης, «Ερήνην τήν μήν δίδωμι μν».

            Τήν ερήνη ατή δέν μπορομε νά τήν κατορθώσουμε μέ τίς δικές μας δυνάμεις. Εναι δρο, νωθεν καταβανον, εναι ποδοχή το μηνύματος τν Χριστουγέννων.

            Τό μήνυμα τν Χριστουγέννων, «Δόξα ν ψίστοις Θε καί πί γς ερήνη, ν νθρώποις εδοκία» δέν ρχεται μέ ψεύτικα πλαστικά στολίδια, μέ ορτές καί λόγους περί ερήνης μέν, λλά πού συχνά εναι δυνατόν νά σοδυναμον μέ σαλπίσματα πολέμου.

Τό «σφοδρόν θέλημα» το Θεο εναι καταλλαγή μεταξύ τν νθρώπων καί σωτηρία το κόσμου, διά τς γάπης καί τς ερήνης.

            Ατή γάπη εναι τό βασίλειο τς ληθινς ερήνης καί προέρχεται πό τήν παρουσία τς χάριτος το Θεο.

 

            Παρ’ τι μως Χριστός μς καλε νά ζομε ν γάπ καί ερήν γιά νά χουμε ετυχία - «ν νθρώποις εδοκία», συμβαίνει συχνά ψυχή μας, πως λέει γιος ωάννης Χρυσόστομος, παθαίνεται. Σκληρύνεται, ζε καί μεταδίδει παγωνιά, χθρότητα, διχοστασία, φθόνο, διαβολή καί σκληρό λόγο καί κλειστή καρδιά.

            ποποιούμεθα τήν δωρεά το Θεο καί βγαίνουμε πό τήν κατά φύσιν ζωή, ταν μισομε τόν δελφό μας, ταν φθονομε δικομε καί ταν γαπομε μέν, λλά στερόβουλα καί γιά τήν δική μας κανοποίηση.

            Λέγουν ο Πατέρες τι ρίζα κάθε μαρτίας εναι περηφάνεια καί ατή φέρνει τήν τάση πιβολς πρός τούς λλους. Ατή νισχύει τήν ατοδικαίωση καί τό ασθημα τς θικς πάρκειας.

            λεγε ββς Παφνούτιος: «Θά ερηνεύς που κι ν πς, άν δέν χς μεγάλη δέα γιά τόν αυτό σου».

            Τήν λήθεια, τήν ρετή καί τήν ερήνη δέν μπορομε νά τίς πιβάλουμε, διότι τότε παύει νά πάρχει ερήνη. Μπορομε ταπεινά νά τίς ναζητήσουμε καί νά τίς πιδιώξουμε μέ ελικρινες συζητήσεις-διαπραγματεύσεις, πρός πσαν κατεύθυνση μέ πνεμα σοτιμίας καί χι κυριαρχίας καί πιβολς, ρχίζοντας πό τό στενό μας περιβάλλον.

            Χριστιανός εναι διδακτός Θεο. Κατ’ ρχήν, ν πιδιώξουμε τήν περισυλλογή, τήν πόσυρση στό «ταμεον» μας, καί λθουμε ες αυτόν (ατογνωσία), τότε θά ζητήσουμε τήν ερηνευτική παρουσία το πράου καί ταπεινο ησο καί Σωτήρα μας καί τήν γνώση το θελήματός Του, πού περικλείεται στό: «Μάθετε π’ μο τι προς εμι κα ταπεινς τ καρδί καί ερήσετε νάπαυσιν τας ψυχας μν».

            Γιά νά ζήσουμε ληθινά Χριστούγεννα ν ερήν θά πρέπει καί στίς φαινομενικά σήμαντες λεπτομέρειες τς ζως μας νά κφράζουμε ελικρινά καί χωρίς πιτήδευση τό θος το Πράου καί Ταπεινο Θεο. Τότε καί αυτός μας θά ναπαύεται στήν πραγματική ερήνη, θά χει τήν δύναμη νά ερηνεύει καί τούς πλησίον του καί τσι θά ερηνεύει καί κόσμος λόκληρος.

 

 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

Δεκέμβριος 2015

 

 

πιμέλεια κειμένων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαντζς


 

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...