Τα νέα μας

1/8 Σάββατο Τῶν ἁγίων ἑπτά παίδων Μακκαβαίων

2/8 Κυριακή Ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου
6/8 Πέμπτη † Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
8/8 Σάββατο Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. Κυζίκου ὁμολογητοῦ, Τριανταφύλλου νεομ. ἐκ Ζαγορᾶς

9/8 Κυριακή † Ματθίου τοῦ ἀποστόλου
10/8 Δευτέρα Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καί μάρτυρος
15/8 Σάββατο † Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

16/8 Κυριακή † Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαληνίᾳ
22/8 Σάββατο Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ

23/8 Κυριακή † Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
27/8 Πέμπτη Ἀνθούσης καί Φανουρίου τῶν μαρτύρων
29/8 Σάββατο † Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου

30/8 Κυριακή † Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
31/8 Δευτέρα Τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

* Στίς 3, 13, 17, καί 20 Αὐγούστου τό πρωΐ δέν θά ἔχει Ὄρθρο.