Τα νέα μας

1/9 Τρίτη          † Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, 40 παρθένων μαρτύρων
5/9 Σάββατο     Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου

6/9 Κυριακή    † Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. ἀρχαγγέλ. Μιχαήλ
8/9 Τρίτη          † Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
9/9 Τετάρτη       Ἰωακείμ καί Ἄννης τῶν θεοπατόρων
12/9 Σάββατο    Ἀπόδοσις τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

13/9 Κυριακή   Πρὸ τῆς Ὑψώσεως, Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Κυριακὴ 13/9 πρός Δευτέρα 14/9, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στόν Ἱερό Ναό, θά πραγματοποιηθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἀπό 9:00μ.μ. ἔως 12:30π.μ..

14/9 Δευτέρα  † Ἡ Παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
16/6 Τετάρτη     Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου
17/9 Πέμπτη      Σοφίας, Πίστεως, Ἀγάπης καὶ Ἐλπίδος μαρτύρων
19/9 Σάββατο     Μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

20/9 Κυριακή  † Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ
23/9 Τετάρτη     Ἡ σύλληψις τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
24/9 Πέμπτη      Θεοτόκου «Μυτριδιωτίσσης», Ἁγίου Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου
26/9 Σάββατον   † Ἡ μετάστασις τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Θεολόγου

27/9 Κυριακή  † Καλλιστράτους μάρτυρος, Ἀκυλίνης νεομάρτυρος