Τα νέα μας

Νοέμβριος 2018 

1/11 Πέμπτη       † Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Δαυίδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
3/11 Σάββατο      Ἀνακομιδὴ λειψάνων Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, Γεωργίου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου

4/11 Κυριακὴ      † Ἰωαννικίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Γεωργίου ὁσίου τοῦ ἐν Δράμᾳ
8/11 Πέμπτη        † Σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων
9/11 Παρασκευὴ  Ὀνησιφόρου μάρτυρος, Ματρώνης ὁσίας, Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ
10/11 Σάββατο     Ὀρέστου μάρτυρος, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππαδόκου

11/11 Κυριακὴ    † Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου διακόνου μαρτύρων
13/11 Τρίτη         † Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου
14/11 Τετάρτη     † Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ

15 /11    Ἄρχεται τὸ Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον

Σημείωση:
Τὶς Τρίτες 20/11, 27/11, 11/12 καὶ 18/12 ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ 6:00-8:00 π.μ.