Τα νέα μας

Φεβρουάριος 2019 

1/2 Παρασκευὴ   Προεόρτια Ὑπαπαντῆς, Τρύφωνος μάρτυρος
2/2 Σάββατον    † Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

3/2 Κυριακή   Συμεών τοῦ θεοδόχου καί Ἄννης τῆς προφήτιδος
6/2 Τετάρτη    Φωτίου ἐπισκόπου Κων/πόλεως
9/2 Σάββατο    Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς

10/2 Κυριακή  † Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ὁσίου
16/2 Σάββατο   Παμφύλου μάρτυρος

17/2 Κυριακὴ  † ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ, Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος
19/2 Τρίτη        Φιλοθέης ὁσιομάρτυρος τῆς Ἀθηναίας
21/2 Πέμπτη     Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων
23/2 Σάββατο   Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Σμύρνης

24/2 Κυριακὴ  † ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, α΄ καὶ β΄εὔρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
26/2 Τρίτη        Πορφυρίου ἐπισκ. Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος