Τα νέα μας

Σεπτέμβριος 2018 

1/9 Σάββατο † Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, 40 παρθένων μαρτύρων

2/9 Κυριακή † Μάμαντος μάρτυρος, Ἰωάννου Κων/πόλεως
8/9 Σάββατο † Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

9/9 Κυριακή † Ἰωακείμ καί Ἄννης τῶν θεοπατόρων

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Πέμπτη 13/9 πρός Παρασκευὴ 14/9, στόν Ἱερὸ Ναὸ, θὰ πραγματοποιηθεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ὥρες 9:00 μ.μ. – 12:30 π.μ.

14/9 Παρασκευή † Ἡ Παγκόμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
15/9 Σάββατο Νικήτα μεγαλομάρτυρος Βησσαρίωνος Λαρίσης

16/9 Κυριακή † Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανεφήμου
17/9 Δευτέρα Σοφίας, Πίστεως, Ἀγάπης καὶ Ἐλπίδος μαρτύρων
22/9 Σάββατο Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης

23/9 Κυριακή † Ἡ σύλληψις τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Κυριακή 23/9 πρός Δευτέρα 24/9, στόν Ἱερὸ Ναὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θεοτόκου «Μυρτιδιωτίσσης» καὶ τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.
Ὥρες 9:00 μ.μ. – 12:30 π.μ. Τό πρωΐ δέν θὰ ἔχει Θεία Λειτουργία.

25/9 Τρίτη Εὐφροσύνης ὁσ., Παφνουτίου τοῦ πατρός αὐτῆς
26/9 Τετάρτη † Ἡ μετάστασις τοῦ. Ἰωάννου Θεολόγου
29/9 Σάββατο Κυριακοῦ ὁσίου, Πετρωνίας μάρτυρος

30/9 Κυριακή † Γρηγορίου ἱερομ. ἐπ. Ἀρμενίας τοῦ φωτιστοῦ

ΚΟΙΝΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Τετάρτη 19/9 πρός Πέμπτη 20/9, στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Θεράποντος θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ τίς ἐνορίες Ἁγίου Θεράποντος καὶ Ἁγίου Γερασίμου Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
Ὥρες 9:00 μ.μ. – 12:30 π.μ.